ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าลืมอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้อย่างละเอียด เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ที่นี่

การอ้างอิงในเว็บไซต์นี้ถึง “เรา” “ของเรา” ฯลฯ หมายถึง HUMICO และบริษัทในเครือใดๆ การอ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์นี้หมายถึงบุคคลใดๆ ที่ติดต่อและ/หรือใช้เว็บไซต์นี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของ HUMICO ตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาของข้อมูลเราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลบนเว็บไซต์ การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวเอง คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

การแพร่เชื้อการสื่อสารหรือเนื้อหาที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณส่งไปยังไซต์ผ่านทางอีเมลหรืออย่างอื่น รวมถึงเนื้อหา คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นที่คล้ายคลึงกันทั้งหมด ถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นส่วนตัว เนื้อหาทั้งหมดที่ส่งหรือโพสต์โดยคุณไปยังไซต์เป็นทรัพย์สินของ HUMICO และอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ การเปิดเผย การถ่ายทอด การแจกจ่าย การออกอากาศ และการโพสต์ นอกจากนี้ ความคิด งานศิลปะ แนวคิด แรงบันดาลใจ คำแนะนำ หรือแนวคิดใดๆ ของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้ HUMICO สามารถใช้งานได้ฟรีเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การส่งเสริมการขาย และการตลาด) การใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้างต้น HUMICO จะไม่รับผิดชอบในการให้ข้อมูล ด้วยการให้ข้อมูล คุณยังรับประกันด้วยว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นเป็นของคุณและจะไม่เกี่ยวข้อง และ HUMICO จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือละเมิดเราโดยใช้ข้อมูล กฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ นอกจากนี้ HUMICO ยังไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ส่งมา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา® ผู้ถือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคือ HUMICO HUMICO ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของข้อความ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ HUMICO หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้ คัดลอกข้อความที่ตัดตอนมา (ข้อมูลอ้างอิง) พิมพ์ลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ หรือส่งต่อให้ผู้อื่น ข้อกำหนดเบื้องต้นเพียงอย่างเดียวคือคุณจะต้องรักษาลิขสิทธิ์ ประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ และประกาศเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนสำเนาทั้งหมด การทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไม่สามารถขายหรือแจกจ่ายในเชิงพาณิชย์ และไม่สามารถดัดแปลงหรือเพิ่มในงานสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ

เครื่องหมายการค้า โลโก้ แบบอักษร และเครื่องหมายบริการ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นของ HUMICO ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์นี้ที่ถือว่าให้ใบอนุญาตหรือใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามมิให้คุณใช้เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด คุณควรทราบด้วยว่า HUMICO จะใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตนอย่างเต็มที่โดยตรงจนถึงระดับกฎหมายสูงสุด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นลิงก์ภายในเว็บไซต์ HUMICO อาจนำคุณไปสู่เครือข่ายและระบบที่ไม่ใช่ HUMICO HUMICO จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือฟังก์ชันการทำงาน ลิงก์ที่ให้ไว้โดยสุจริตและ HUMICO จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงในภายหลัง การใส่เว็บไซต์อื่นในลิงค์ไม่ได้หมายความว่า HUMICO จดจำเว็บไซต์เหล่านั้นได้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านและทำความเข้าใจประกาศทางกฎหมายและความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณเรียกดู

ใช้เว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

รับประกันเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" แก่คุณ และ HUMICO ไม่ได้ให้การรับประกันในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น (รวมถึงการรับประกันโดยนัยของการขายเชิงพาณิชย์) เพศ คุณภาพที่น่าพอใจ และการบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) รวมถึงการรับประกันหรือการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์จะครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกขัดขวางหรือจะมี ไม่มีข้อผิดพลาดภายในเว็บไซต์ และไวรัสเว็บไซต์นี้จะปลอดภัยและคำแนะนำหรือคำแนะนำใด ๆ จากเว็บไซต์ในการรับ HUMICO นั้นถูกต้องหรือเชื่อถือได้ การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ จะถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้ง

โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อยกเว้นบางประการอาจไม่มีผลกับคุณ โปรดตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือคุณลักษณะใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความรับผิดตามกฎหมายไม่ว่าเหตุผลและสาเหตุจากการติดต่อของคุณ การใช้งาน การไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์อื่นใดอันเนื่องมาจากลิงก์ที่ให้มาจากเว็บไซต์นี้ หรือในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือเนื่องจาก ในข้อความอีเมลที่ส่งถึงเรา การกระทำใด ๆ ที่เราดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง ทางอ้อม พิเศษหรือเป็นการลงโทษ ต้นทุน ความสูญเสีย หรือหนี้สิน HUMICO และ/หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิตหรือการเป็นตัวแทนของเรา บุคคลของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบหรือภาระผูกพันทางกฎหมายใด ๆ

HUMICO และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต หรือการส่งผ่านเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาเนื้อหาและการให้บริการของเว็บไซต์นี้ หรือต่อการแก้ไข อัปเดต หรือการโพสต์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นอกจากนี้ HUMICO จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจส่งผลให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณติดไวรัสอันเป็นผลมาจากการใช้งาน การเข้าถึง หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หากคุณเลือกที่จะดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

กิจกรรมต้องห้ามห้ามมิให้คุณมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ HUMICO ถือว่าไม่เหมาะสม และ/หรือ จะถือว่าผิดกฎหมายตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หรือถูกห้ามโดยกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้กับไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

การกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัว (รวมถึงการอัปโหลดข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง) หรือสิทธิ์ตามกฎหมายของบุคคลอื่น

การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำลายหรือบ่อนทำลาย HUMICO พนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ หรือเพื่อบ่อนทำลายชื่อเสียงที่ดีของ HUMICO ในลักษณะนี้ การอัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัสและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ HUMICO หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ

การโพสต์หรือส่งเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระบบหรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเหยียดเชื้อชาติ การเหยียดเชื้อชาติ ความลามก ซึ่งเราเชื่อว่าอาจทำให้เกิดความรำคาญ เสียเปรียบ หรือละเมิด HUMICO หรือบริษัทบุคคลที่สาม การคุกคาม สื่อลามก หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

คุณและ HUMICO ตกลงว่าข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และจะถูกส่งไปยังเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวของศาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ภูมิภาค.

การใช้เว็บไซต์เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ คุณไม่สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เว็บไซต์นี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบ แก้ไข ย้ายหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงหรือโพสต์บนเว็บไซต์หรือกระดานข่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณไม่สามารถแก้ไข คัดลอก รีเซ็ต พิมพ์ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งหรือแจกจ่ายสื่อใดๆ รวมถึงรหัสและซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เรื่องลามกอนาจาร หมิ่นประมาท หรือการยั่วยุ และห้ามโพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูถูก คุกคาม เหยียดเชื้อชาติ หรือแสดงความเกลียดชังบนเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์นี้ตามกฎหมายเท่านั้น

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์หรือโพสต์บนกระดานข่าวหรือฟอรัมหรือที่อื่น ๆ จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิพิเศษส่วนบุคคลหรือของบุคคลที่สามอื่น ๆ

คุณตกลงที่จะไม่สร้างความเสียหาย ปกปิด โจมตี ดัดแปลงหรือแทรกแซงไซต์และซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใด

หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะโพสต์การแจ้งเตือนในเวลาที่ต่างกันบนเว็บไซต์หรือไม่ก็ตาม

ข้อตกลงการรักษาความลับและการรักษาความลับคุณตกลงที่จะไม่เปิดเผย คัดลอก ใช้ ให้ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ขายหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามและเปิดเผยโดย HUMICO ข้อมูลนี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น "ข้อมูลที่เป็นความลับ" หรือคล้ายกัน รวมถึงเนื้อหา กระบวนการ และเทคนิคที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนและทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการในอนาคตในแบบสำรวจหรือการอภิปรายออนไลน์หรือออฟไลน์

滚动至顶部