Chính sách bảo mật


Vấn đề riêng tư.
Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư dữ liệu là vấn đề hàng đầu hiện nay và chúng tôi muốn bạn tận hưởng sự tương tác với chúng tôi trong khi biết rằng chúng tôi coi trọng Dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi bảo vệ dữ liệu đó.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu đó và bạn được hưởng lợi như thế nào. Bạn cũng sẽ biết các quyền của mình là gì và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Cập nhật cho Thông báo về quyền riêng tư này
Khi hoạt động kinh doanh và công nghệ phát triển, chúng tôi có thể cần thay đổi Thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về quyền riêng tư này để đảm bảo bạn được cập nhật về cách HUMICO sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn.

Dưới 13 tuổi?
Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng đợi bạn lớn hơn một chút để tương tác với chúng tôi hoặc nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi không thể thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của họ.

Tại sao chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn?
Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm mọi dữ liệu cá nhân nhạy cảm mà bạn đã đồng ý cung cấp cho chúng tôi, để liên lạc với bạn, thực hiện đơn đặt hàng, trả lời các thắc mắc của bạn và cung cấp cho bạn thông tin liên lạc về HUMICO và các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để giúp chúng tôi tuân thủ luật pháp, bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ phần liên quan nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, quản lý hệ thống và tài chính của chúng tôi, tiến hành điều tra và thực hiện các quyền hợp pháp. Chúng tôi kết hợp Dữ liệu cá nhân của bạn từ tất cả các nguồn để có thể hiểu bạn rõ hơn nhằm cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi tương tác với chúng tôi.

Ai có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn và tại sao?
Chúng tôi hạn chế tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho người khác, tuy nhiên chúng tôi cần tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định và chủ yếu cho những người nhận sau:

Các công ty trong HUMICO, khi cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc với sự đồng ý của bạn;

Các bên thứ ba được chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ như quản lý trang web, ứng dụng và dịch vụ HUMICO (ví dụ: tính năng, chương trình và chương trình khuyến mãi) dành cho bạn, tuân theo các biện pháp bảo vệ thích hợp;

Cơ quan báo cáo tín dụng/người thu nợ, khi được pháp luật cho phép và nếu chúng tôi cần xác minh mức độ tín nhiệm của bạn (ví dụ: nếu bạn chọn đặt hàng kèm hóa đơn) hoặc thu các hóa đơn chưa thanh toán; và Các cơ quan công quyền và cơ quan có thẩm quyền có liên quan, nếu pháp luật yêu cầu hoặc vì lợi ích kinh doanh hợp pháp.

Bảo mật và lưu giữ dữ liệu
Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo mật và an toàn, bao gồm hạn chế quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết và tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Chúng tôi thực hiện mọi bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết liên quan đến: (i) các mục đích được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này; (ii) bất kỳ mục đích bổ sung nào được thông báo cho bạn tại hoặc trước thời điểm thu thập Dữ liệu Cá nhân có liên quan hoặc bắt đầu quá trình xử lý liên quan; hoặc (iii) theo yêu cầu hoặc được pháp luật hiện hành cho phép; và sau đó, trong suốt thời hạn áp dụng. Tóm lại, khi Dữ liệu Cá nhân của bạn không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa dữ liệu đó một cách an toàn.

Liên hệ chúng tôi
HUMICO đóng vai trò là “người kiểm soát” Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý theo hoặc liên quan đến Thông báo về Quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Thông báo quyền riêng tư này hoặc các phương pháp thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân HUMICO, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales@tophumate.com

HUMICO
Số 1, Đường Sany, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Trường Sa, Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc

滚动至顶部